ICD 10 - Phân loại quốc tế về bệnh của bản sửa đổi lần thứ 10

Neoplasm của bản chất không rõ hoặc chưa biết của các cơ quan tiết niệu (D41)

D41.0 Thận

Đã loại trừ: bể thận ( D41.1 )

D41.1 Xương chậu thận

D41.2 Ureter

D41.3 Niệu đạo

D41.4 bàng quang tiết niệu

D41.7 Các cơ quan tiết niệu khác

D41.9 Cơ quan tiết niệu, không xác định

Tìm kiếm trong MKB-10

Tìm kiếm theo văn bản:

Tìm kiếm theo mã ICD 10:

Tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái

Ở Nga, phân loại quốc tế về bệnh sửa đổi lần thứ 10 ( ICD-10 ) đã được thông qua như một tài liệu quy chuẩn duy nhất để tính đến tỷ lệ mắc phải, lý do dân cư giải quyết các cơ sở y tế của tất cả các khoa, nguyên nhân tử vong.

ICD-10 đã được đưa vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe trong suốt RF vào năm 1999 theo lệnh của Bộ Y tế Nga ngày 27.05.97. №170

Việc phát hành bản sửa đổi mới ( ICD-11 ) được lên kế hoạch vào năm 2017.