ICD 10 - Phân loại quốc tế về bệnh của bản sửa đổi lần thứ 10

Viêm cơ tim ở các bệnh phân loại ở nơi khác (I41 *)

I41.0 * Viêm cơ tim ở các bệnh do vi khuẩn phân loại ở nơi khác

Viêm cơ tim :. bạch hầu ( A36.8 + ). gonococcal ( A54.8 + ). màng não cầu khuẩn ( A39.5 ​​+ ). syphilitic ( A52.0 + ). Bệnh lao ( A18.8 + )

I41.1 * Viêm cơ tim trong các bệnh do virus phân loại ở nơi khác

Viêm cơ tim do cúm (cấp tính) :. virus được xác định ( J10.8 + ). virus không được xác định ( J11.8 + ) Viêm cơ tim do tai nạn ( B26.8 + )

I41.2 * Viêm cơ tim ở các bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng khác được phân loại ở nơi khác

Viêm cơ tim với :. Bệnh Chagas (mạn tính) ( B57.2 + ). cấp tính ( B57.0 + ). toxoplasmosis ( B58.8 + )

I41.8 * Viêm cơ tim ở các bệnh khác được phân loại ở nơi khác

Viêm cơ tim dạng thấp ( M05.3 + ) Viêm cơ tim do Sarcoid ( D86.8 + )

Tìm kiếm trong MKB-10

Tìm kiếm theo văn bản:

Tìm kiếm theo mã ICD 10:

Tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái

Ở Nga, phân loại quốc tế về bệnh sửa đổi lần thứ 10 ( ICD-10 ) đã được thông qua như một tài liệu quy chuẩn duy nhất để tính đến tỷ lệ mắc phải, lý do dân cư giải quyết các cơ sở y tế của tất cả các khoa, nguyên nhân tử vong.

ICD-10 đã được đưa vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe trong suốt RF vào năm 1999 theo lệnh của Bộ Y tế Nga ngày 27.05.97. №170

Việc phát hành bản sửa đổi mới ( ICD-11 ) được lên kế hoạch vào năm 2017.