ICD 10 - Phân loại quốc tế về bệnh của bản sửa đổi lần thứ 10

BỆNH CỦA HỆ THỐNG NERVOUS (G00-G99)

Loại trừ: các điều kiện cá nhân có nguồn gốc trong chu kỳ chu sinh ( P00-P96 ) các biến chứng nhiễm trùng và ký sinh trùng ( A00-B99 ) trong thai kỳ, sinh đẻ và thời kỳ hậu sản (O00-099) dị tật bẩm sinh, biến dạng và bất thường nhiễm sắc thể ( Q00-Q99 ) ( C00-D48 ) Các triệu chứng, dấu hiệu và bất thường được tìm thấy trong các nghiên cứu lâm sàng và phòng thí nghiệm yach, không được phân loại ở nơi khác ( R00-R99 )

Lớp này chứa các khối sau:

G00-G09 Các bệnh viêm của hệ thần kinh trung ương

G10-G13 Teo hệ thống, chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương

G20-G26 Ngoại suy và rối loạn vận động khác

G30-G32 Các bệnh thoái hóa khác của hệ thần kinh trung ương

G35-G37 Các bệnh lý thần kinh của hệ thần kinh trung ương

G40-G47 rối loạn Episodic và kịch phát

G50-G59 Tổn thương dây thần kinh cá nhân, rễ thần kinh và rối loạn thần kinh

G60-G64 Polyneuropathies và các rối loạn khác của hệ thần kinh ngoại biên

G70-G73 Bệnh thần kinh cơ và khớp thần kinh

G80-G83 Bại não và hội chứng liệt khác

G90-G99 Các rối loạn khác của hệ thần kinh

Dấu hoa thị biểu thị các danh mục sau:

G01 * Viêm màng não ở các bệnh do vi khuẩn phân loại ở nơi khác

G02 * Viêm màng não ở các bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng khác được phân loại ở nơi khác

G05 * Viêm não, viêm tủy và viêm não do các bệnh phân loại ở nơi khác

G07 * Áp xe nội sọ và nội mạc và u hạt trong các bệnh phân loại ở nơi khác

G13 * Teo hệ thống, chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương trong các bệnh phân loại ở nơi khác

G22 * Parkinson trong các bệnh phân loại ở nơi khác

G26 * Ngoại suy và rối loạn vận động khác trong các bệnh phân loại ở nơi khác

G32 * Các rối loạn thoái hóa khác của hệ thần kinh trong các bệnh phân loại ở nơi khác

G46 * Hội chứng mạch máu não trong các bệnh mạch máu não

G53 * Thiệt hại dây thần kinh sọ trong các bệnh phân loại ở nơi khác

G55 * Căng thẳng thần kinh và rối loạn thần kinh trong các bệnh phân loại ở nơi khác

G59 * Bệnh đơn độc trong các bệnh phân loại ở nơi khác

G63 * Polyneuropathy trong các bệnh phân loại ở nơi khác

G73 * thần kinh thần kinh và sự tham gia của cơ trong các bệnh phân loại ở nơi khác

G94 * tổn thương não khác trong các bệnh phân loại ở nơi khác

G99 * Các rối loạn khác của hệ thần kinh trong các bệnh phân loại ở nơi khác

BỆNH GỐM G00-G09 TRONG HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG TRUNG TÂM

G10-G13 H AT TRỢ HỆ THỐNG DEFLECTING HỆ THỐNG THẦN KINH TRUNG TÂM

G20-G26 EXTRAPIRAMIDE VÀ CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ KHÁC

G30-G32 CÁC BỆNH LỆNH KHÁC CỦA HỆ THỐNG NERVOUS

G35-G37 DEMELYNIZING BỆNH CỦA HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM TRUNG TÂM

G40-G47 EPISODE VÀ DIỄN BIẾN CHÍNH

G50-G59 CÂU CHUYỆN CỦA CÁC KINH NGHIỆM RIÊNG, CÁC LOẠI THẦN KINH VÀ LOẠI

Đã loại trừ: tổn thương chấn thương hiện tại của dây thần kinh, rễ thần kinh và rối loạn thần kinh - thấy chấn thương dây thần kinh ở các vùng trên cơ thể

  • đau dây thần kinh của OBD ( M79.2 )
  • viêm thần kinh của OBD ( M79.2 )
  • viêm dây thần kinh ngoại vi trong thai kỳ ( O26.8 )
  • viêm tuyến vú của OBD ( M54.1 )

G60-G64 POLYNEUROPATHIES VÀ CÁC TRÁCH NHIỆM KHÁC CỦA HỆ THỐNG KINH NGHIỆM ĐẶC BIỆT

Đã loại trừ:

  • đau dây thần kinh của OBD ( M79.2 )
  • viêm thần kinh của OBD ( M79.2 )
  • viêm dây thần kinh ngoại vi trong thai kỳ ( O26.8 )
  • viêm tuyến vú của OBD ( M54.1 )

G70-G73 CÁC BỆNH CỦA KẾT QUẢ VÀ ÂM NHẠC

G80-G83 liệt não và hội chứng liệt khác

G90-G99 CÁC HỆ THỐNG KINH TẾ KHÁC BIỆT KHÁC

Tìm kiếm trong MKB-10

Tìm kiếm theo văn bản:

Tìm kiếm theo mã ICD 10:

Tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái

Ở Nga, phân loại quốc tế về bệnh sửa đổi lần thứ 10 ( ICD-10 ) đã được thông qua như một tài liệu quy chuẩn duy nhất để tính đến tỷ lệ mắc bệnh, lý do dân cư giải quyết các cơ sở y tế của tất cả các khoa, nguyên nhân tử vong.

ICD-10 đã được đưa vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe trong suốt RF vào năm 1999 theo lệnh của Bộ Y tế Nga ngày 27.05.97. №170

Việc phát hành bản sửa đổi mới ( ICD-11 ) được lên kế hoạch vào năm 2017.