ICD 10 - Phân loại quốc tế về bệnh của bản sửa đổi lần thứ 10

Các hội chứng được chỉ định khác về dị tật bẩm sinh [khuyết tật phát triển] ảnh hưởng đến một số hệ thống (Q87)

Q87.0 Syndromes dị thường bẩm sinh mà chủ yếu ảnh hưởng đến sự xuất hiện của khuôn mặt

Acrocephalosindactyly [Aperta] Hội chứng Cryptophthalmus Cyclopia. Goldenhara. Mobius. oro-mặt-kỹ thuật số. Robena. Trecher Collins Bộ mặt của một người huýt sáo

Q87.1 Syndromes dị thường bẩm sinh, biểu hiện chủ yếu là do lùn

Hội chứng :. Arskog. Kokkeina. De Lange. Cây sồi. Noonan. Pradera-Willy. Robinov-Silverman-Smith. Russell-Silver. Smith-Lemli-Opitsa Không bao gồm: Hội chứng Ellis-van Creveld ( Q77.6 )

Q87.2 Syndromes dị thường bẩm sinh liên quan đến phần lớn chân tay

Hội chứng :. Holta Oram. Klippel-Trenone-Weber. sự vắng mặt (kém phát triển) của móng tay. Rubinstein-Teby. syrenomelia [hợp nhất của chi dưới). giảm tiểu cầu không có bán kính [TAR]. VATER

Q87.3 Syndromes dị thường bẩm sinh, biểu hiện bằng sự tăng trưởng quá mức [gigantism] trong giai đoạn phát triển ban đầu

Hội chứng :. Becquita-Wiedemann. Sotos. Weaver

Q87.4 Hội chứng Marfan

Q87.5 Hội chứng dị tật bẩm sinh khác với những thay đổi xương khác

Q87.8 Hội chứng dị tật bẩm sinh được chỉ định khác, không được phân loại ở nơi khác

Hội chứng :. Alport. Lawrence-Moon-Biddle. Zelweger

Tìm kiếm trong MKB-10

Tìm kiếm theo văn bản:

Tìm kiếm theo mã ICD 10:

Tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái

Ở Nga, phân loại quốc tế về bệnh sửa đổi lần thứ 10 ( ICD-10 ) đã được thông qua như một tài liệu quy chuẩn duy nhất để tính đến tỷ lệ mắc phải, lý do dân cư giải quyết các cơ sở y tế của tất cả các khoa, nguyên nhân tử vong.

ICD-10 đã được đưa vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe trong suốt RF vào năm 1999 theo lệnh của Bộ Y tế Nga ngày 27.05.97. №170

Việc phát hành bản sửa đổi mới ( ICD-11 ) được lên kế hoạch vào năm 2017.