ICD 10 - Phân loại quốc tế về bệnh của bản sửa đổi lần thứ 10

Phân loại quốc tế về bệnh của bản sửa đổi lần thứ 10 (ICD-10)

TÔI MỘT SỐ BỆNH NGUYỆT VÀ BỆNH VIỆN

( A00-B99 )

II PHỤC HỒI

( C00-D48 )

III Bệnh về máu, mạch máu và rối loạn phân lập có liên quan đến cơ chế miễn dịch

( D50-D89 )

IV CÁC BỆNH CỦA HỆ THỐNG KẾT THÚC, TÁC PHẨM THỰC PHẨM VÀ LẠM PHÁT TRAO ĐỔI CHẤT THẢI

( E00-E90 )

V MALAL DISORDERS VÀ DISORDERS OF CONDUCT

( F00-F99 )

VI BỆNH CỦA HỆ THỐNG THẦN KINH

( G00-G99 )

VII BỆNH VIỆN CỦA MẮT VÀ ỨNG DỤNG CỦA TÔI

( H00-H59 )

VIII BỆNH CỦA EAR VÀ ĐIỀU CHỈNH EARTHQUAKE

( H60-H95 )

IX CÁC BỆNH CỦA HỆ THỐNG HƯỚNG DẪN

( I00-I99 )

X BỆNH CỦA CÁC TỔ CHỨC LỢI NHUẬN

( J00-J99 )

XI BỆNH CỦA CÁC BỆNH LỚN

( K00-K93 )

XII BỆNH CÁC LOẠI DA VÀ DỄ THƯƠNG

( L00-L99 )

XIII BỆNH CỦA HỆ THỐNG B MUSNG ĐIỆN THOẠI VÀ KẾT NỐI VẢI

( M00-M99 )

XIV BỆNH CỦA HỆ THỐNG ĐÔ THỊ

( N00-N99 )

XV tiền lương , gen và thời gian sau ngày

( O00-O99 )

ĐIỀU KIỆN RIÊNG XVI PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN PERINATAL

( P00-P96 )

XVII CONGENITAL ANOMALIES [PHÁT TRIỂN DEFECTS], TRÁCH NHIỆM VÀ KHAI THÁC CHROMOSOME

( Q00-Q99 )

XVIII TRIỆU CHỨNG, DẤU HIỆU VÀ THIẾT BỊ TỪ NORM, PHÁT HIỆN TRONG CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG VÀ LAO ĐỘNG, KHÔNG PHÂN LOẠI TRONG CÁC KHOA HỌC KHÁC

( R00-R99 )

XIX INJURIES, POISONINGS VÀ MỘT SỐ CÂU HỎI KHÁC CỦA TIẾP XÚC VỚI CÁC NGUYÊN NHÂN NGOẠI HỐI

( S00-T98 )

XX CÁC NGUYÊN NHÂN NGOẠI HỐI MORBIDITY VÀ MORTALITY

( V01-Y98 )

XXI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG SỨC KHỎE CỦA ĐẠI DIỆN VÀ KHAI THÁC SỨC KHỎE SỨC KHỎE SỨC KHỎE

( Z00-Z99 )

XXII cho các mục đích đặc biệt

( U00-U89 )

Tìm kiếm trong MKB-10

Tìm kiếm theo văn bản:

Tìm kiếm theo mã ICD 10:

Tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái

Ở Nga, phân loại quốc tế về bệnh sửa đổi lần thứ 10 ( ICD-10 ) đã được thông qua như một tài liệu quy chuẩn duy nhất để tính đến tỷ lệ mắc bệnh, lý do dân cư giải quyết các cơ sở y tế của tất cả các khoa, nguyên nhân tử vong.

ICD-10 đã được đưa vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe trong suốt RF vào năm 1999 theo lệnh của Bộ Y tế Nga ngày 27.05.97. №170

Việc phát hành bản sửa đổi mới ( ICD-11 ) được lên kế hoạch vào năm 2017.